KOLAJNA – MJESTO KOJE SPAJA GRADSKA KNJIŽNICA DON MIHOVIL PAVLINOVIĆ

Naslovnica -> Kolajna – Mjesto koje spaja


Kolajna biserje poezije

Imotski pjesnici i prijatelji po peru

Kolajna - Mjesto koje spaja

Novi knjižničin portal Kolajna - Mjesto koje spaja, sastojat će se od informacija i prikaza kulturnih i kultnih biljega s puta po Imoti. Prigoda je to za ponudu velikog kulturnog potencijala. Nadamo se da će biti inspirativan, poticat će kulturu čitanja, njegovanja, promicanja blaga riječi. A čemu čitanje poezije? Ono nam, nama samima, pokazuju put do nas samih. A to je ono najvažnije.

POVIJEST 156 GODINA TRADICIJE GRADSKA KNJIŽNICA DON MIHOVIL PAVLINOVIĆ

Želim znati više o povijesti →