Treći međunarodni znanstveni skup NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA ZAGREB I FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT

23.01.2018. 13:21

TREĆI MEАUNARODNI ZNANSTVENI SKUP KNJIGA I DRUŠTVO: SOCIJALNA, FILOLOŠKA I INTELEKTUALNA POVIJEST I SADAŠNJOST KNJIGE

 

http://www.nsk.hr/treci-medunarodni-znanstveni-skup-knjiga-i-drustvo-socijalna-filoloska-intelektualna-povijest-i-sadasnjost-knjige/?t=Tre%C4%87i+me%C4%91unarodni+znanstveni+skup+%E2%80%9EKnjiga+i+dru%C5%A1tvo%3A+socijalna%2C+filolo%C5%A1ka+i+intelektualna+povijest+i+sada%C5%A1njost+knjige%E2%80%9C

 

TREĆI MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP
Knjiga i društvo: socijalna, filološka i intelektualna povijest i sadašnjost knjige
Split, 26. i 27. rujna 2017.
Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU-a
 
P R O G R A M
 
I. sesija: Povijesne i socijalne perspektive knjige
II.sesija: Društveni aspekt knjige
III.sesija:Filološko-povijesne teme
IV. sesija: Knjiga i ostali mediji
V.sesija: Knjiga i čitatelj
(predviđeno vrijeme izlaganja je 10 minuta)
 
utorak, 26. 09. 2017.
9.30 prijava sudionika
10.00 otvaranje skupa Knjiga i društvo III
 
 
Nenad Cambj,predsjednik Književnog kruga Split
Marita Brčić Kuljiš, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju
Filozofskog fakulteta u Splitu
Tatijana Petrić, glavna ravnateljica NSK u Zagrebu
koktel
 
10.45–12.45
 
I.sesija: Povijesne i socijalne perspektive knjige
Predsjedavaju: Ivanka Kuić, Zlata Živaković-Kerže
 
Zlata Živaković-Kerže: Knjiga–most prema sve humanijem društvu
Ivan Armanda: Dominikanska knjižnica u Splitu–prošlost i sadašnjost
Ivan Kapec: Prijepisi tiskanih izdanja u dubrovačkoj književnosti 18. i 19. st.
Karmen Krnčević: Knjige biskupa Kosirića u knjižnici samostana Sv. Lovre u Šibeniku
Anita Marin: Hrvatska retrospektivna bibliografija knjiga kao izvor podataka o tiskarstvu i nakladništvu u Hrvatskoj: analiza knjiga objavljenih od 1900. do 1909. godine
Jelena Lakuš : Tragom čitateljstva „Zore dalmatinske“ (1844. - 1849.), prvog dalmatinskog preporodnog glasila
Dolores Butić: Usmena i pisana tradicija u djelu Obsidio Iadrensis
VesnaČučić: Cenzura i tema žene u Dubrovniku u 16. st.
Lahorka Plejić Poje: Knjige i čitatelji(ce) u poslijetridentskom Dubrovniku
Vesna Vlašić Jurić: Prikazi hrvatskih gradova u Civitates Orbis Terrarum
 
Zaključci i rasprava o temama I. sesije
 
 
12.45 ručak
13.30 posjet Muzeju grada Splita
 
16.00–17.45 II. sesija: Društveni aspekt knjige
Predsjedavaju: Josip Miletić, Ivanka Buzov
 
Stevo Leskarec: Knjiga izvan institucionalnog okvira
Ivanka Kuić: Knjiga i društvena refleksivnost
Kristina Silaj: Knjiga i društvo–povijesne i socijalne perspektive / Društvo u književnosti
Marija Pešut: Knjižnice kao novi model pružanja usluga i hotelima
Marijana Mišetić, Mila Perasović, Nevia Raos: Filološke zbirke u visokoškolskim knjižnicama: od zahtjeva kurikula do osobnog čitateljskog izbora
Sanja Kovačević: Alternativne knjižnice i otpor: feminističke knjižnice
Sandra Hadžihalilović: Poučavanje ruskomu kao stranom jeziku–tradicionalan ili suvremen pristup poučavanju
Josip Miletić: Nedostatci udžbenika hrvatskoga jezika za više razrede osnovne škole
Ivana Petešić Šušak: Sakramentološke teme u hrvatskoj glagoljskoj književnosti
 
Zaključci i rasprava o temama II. sesije
19.00 zajednička večera
 
srijeda, 27. 09. 2017.
 
9.30–10.45 III. sesija: Filološko-povijesneteme
Predsjedavaju:
Sanjin Kodrić,Lahorka Plejić Poje
 
Katarina Lozić Knezović: Katastarske knjige i toponomastička istraživanja
Lejla Kodrić-Zaimović: Doprinos islamske civilizacije razvoju bosanskohercegovačke knjižne kulture: od vakufnama do digitalnih zbirki
SanjinKodrić: Koliko ima Kamenih spavača Maka Dizdara? (Rukopisna ostavština Maka Dizdara i tekstualna povijest Kamenog spavača)
MirelaŠušić: Motivacija i recepcija u nastavi književnosti
 
Zaključci i rasprava o temama III sesije
 
10.45 koktel
 
 
11.30–13.00 IV. sesija: Knjiga i ostali mediji
Predsjedavaju: Tatijana Petrić, Sandi Antonac
 
Tatijana Petrić: Značenje e-izvora za hrvatsku akademsku zajednicu
Ivana Batarelo Kokić, Vesna Kostović Vranješ, Anita Mandarić Vukušić: Korištenje stripova u učenju poučavanju
Vlatka Lemić, Josipa Mijoč, Nikolina Filipović: Topoteka Vilijun
Martina Petrinović: Humanisti u digitalnom dobu–nolens volens
LucijaMartinić, Silvana Šehić: Analiza hrvatskog e-nakladništva na ISSUU platformi
Sanja Brbora: Knjige i knjižnice u zrcalu karikature
 
Zaključci i rasprava o temama IV. sesije
 
13.00 ručak
 
15.00–16.30 V. sesija: Knjiga i čitatelj
Predsjedavaju: Vlasta Erdeljac, Ivana Batarelo Kokić
 
Vlasta Erdeljac, Hrvoje Kovač: Čitanje maloj djeci i rana pismenost
Nada Topić: Osam metara knjiga–osobna biblioteka i suvremeni sakupljači knjiga
Nives Tomašević, Ivana Despot: Interakcija čitatelja u tekstovima integriranim novim tehnologijama
Dragana Marković, Gordana Vujović: Čitalac između štampane i e-knjige
Kristina Čunović, Grozdana Ribičić: Hrvatske knjižnice u poticanju rane pismenosti
Antonela Bokan, Ljiljana Poljak: Provođenje slobodnog vremena čitajući u knjižnici: usporedba Hrvatske prakse s europskim primjerima
Maja Klisurić, Draženka Robotić: Slobodno vrijeme za slobodno čitanje
 
Zaključci i rasprava  o temama V. sesije
 
16.30 Zatvaranje Skupa

 

Arhiva vijesti